Samfunnsfag

1
2
3
Lenke til Power-Point mal du kan bruke.
4
GAIA i Smartbok (her står det mye om landsdelene i Norge og ressurser fra side 120-148)
5
6
7
Visit Norway (her kan dere søke på de ulike byene i Norge)
8
MIDGARD s.148-193
9