Her er pdf-filer med LESESTRATEGIER.

Påstand-bevis Læresamtale VENN-diagram Prosessnotat BISON Lage overskrifter  Læringslogg  Bruke ordliste og oppslagsverk To-kolonne notater Nøkkelord VOL (VØSL) Vurdere forfatterens håndverk  Kommoden  Gjenfortelling  Tankekart/ tegnekart  Begrepskart

Plakater med grafemer og diftonger HER.

Si gjerne fra om feil .E-POST

 

1 Lese- og læringsstrategier 2 den aktive elev 3 Arbeid med begreper

4 Begrepskart eksempel

4 B Begrepskart tomt

5 Tegnekart 6 Kommoden 7 Forfatterens håndverk 8 Vøl og vøsle 9 Nøkkelord 10 Oppslagsverk
11 Ordliste 12 to-kolonnenotat 13 Læresamtale 14 Lage overskrift 15 Bison 16 Venn-diagram/sam-skjema 17 Læringslogg 18 Påstand bevis 19 Prosessnotat 20 Tidslinje

21 Årsak virkning- skjema

21 Årsak virkning- skjema tomt

22 Mini lotusdiagram.pdf 23 FoSS

24 Rammenotat

24 Rammenotat gloser

24 Rammenotat norsk

 

25 Sammendrag 26 Lesefaser 27 Letelese 28 Nærlese 29 Skumlese