Islam
Film om ramadan. (nrk)
Ord å forstå 

Islam= 

På arabisk betyr islam "å underkaste seg Gud". 

De som tror på islam, kaller vi muslimer. 

 

Ramadan= Den viktigste høytiden for muslimer. Muslimene faster i en måned 

og det er en tid til å tenke på Gud.