• Her er noen ressurser til 17. mai

Hvorfor feirer vi 17. mai?

Supernytt forklarer (video)

Leskloden 17. mai blomster

(K&H)

 

Minstemme.no fargeleggingsoppgave

 

Skrivesenterets 17.mai-opplegg

(nynorsk)

Enkel forklaring på hvordan vi feirer

(god i norsk)

A4-hefter

17mai - nivå 1 - farger

17mai - nivå 1 - svarthvitt

17mai - nivå 2 - farger

17mai - nivå 2 - svarthvitt

Mini-bøker

17mai - nivå 1 - farger

17mai - nivå 1 - svarthvitt

17mai - nivå 2 - farger

17mai - nivå 2 - svarthvitt

Gyldendal 1. - 4.

Gyldendal 5. - 7.

Salaby 17. mai

Flere filmer